S.Šimkaus konservatorija švenčia 85-metį

S.Šimkaus konservatorija švenčia 85-metį

Laima Sugintienė

Prieš 85-erius metus kompozitorius S.Šimkus Klaipėdoje įkūrė konservatoriją. Jo svajonė buvo aukšto profesinio lygio muzikos mokykla su simfoniniu orkestru ir opera.

Įvairiai vadinta

„Kas toji konservatorija, daugeliui žinoma ir kartu nežinoma? Visų pirma – kultūros lopinėlis, o Klaipėdoje – švyturys“. Šiais prasmingais Fausto Kiršos žodžiais noriu pradėti šiandieninės Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos pristatymą, nes klausimas „kas toji konservatorija?“ ir šiandien daugeliui lieka neatsakytas. Mat reformos palietė ir šią vieną seniausių Lietuvos muzikinio švietimo įstaigų.

Įvairiai vadinta (technikumas, aukštesnioji muzikos mokykla) šiandien Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija yra vidurinės mokyklos tipo mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei vykdanti profesinės linkmės muzikos programą. Dvylika klasių baigę moksleiviai gauna brandos atestatą, leidžiantį studijuoti bet kurioje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje.

Skaičiai ir faktai

Konservatorijoje veikia šeši skyriai: styginių ir gitaros, pučiamųjų (šiam skyriui priklauso ir mušamieji instrumentai), fortepijono, liaudies instrumentų ir akordeono, dainavimo ir chorinio dirigavimo. Jau keletą metų pastebimas ypač didelis susidomėjimas dainavimo, gitaros ir mušamųjų instrumentų specialybėmis. Tam, be abejo, didelės įtakos turi įvairūs „žvaigždėti“ televizijos projektai.

Konservatorijoje mokosi 165 devintų–dvyliktų klasių mokiniai, kuriems dėsto per 60 aukštos kvalifikacijos pedagogų, kurių 2 proc. turi mokytojo, po 43 proc. – vyresniojo mokytojo ir metodininko, 9 proc. – mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

Per 80 proc. konservatorijos absolventų tęsia studijas aukštosiose šalies ir užsienio mokyklose.

Praėjusiais mokslo metais visi abiturientai (100 proc.) sėkmingai išlaikė abitūros egzaminus.

Jubiliejiniais metais

Pastato renovacijai atlikti konservatorija parengė Valstybės investicinį projektą. Parengta visa projekto dokumentacija.

Aktyviai buvo vystoma projektinė veikla. Konservatorijos mokytojai ir mokiniai nuolatos dalyvavo įvairiuose kūrybiniuose projektuose, festivaliuose ir mainų programose. Su mainų projektu į Italiją, Schio miesto humanitarinę gimnaziją, vyko mokytojų ir mokinių grupė.

Liaudies instrumentų orkestras (vadovai Vida ir Vytautas Zeleniai) ir vokalinis ansamblis ( vadovė Jolanta Vertelinė) sėkmingai atstovavo Klaipėdai seniausiame, jau 45-ajame Europos festivalyje „Europeada – 2008”, kuris vyko Šveicarijoje, Martinji mieste.

Konservatorijos auklėtiniai – nuolatiniai respublikinių ir tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojai. Šių metų „derlius“ – po šešias pirmąsias ir antrąsias bei keturios trečiosios vietos.

Tradicijų puoselėjimas – vie-na gražiausių bendruomenės veiklų. Mokykloje nuolat vyksta įvairioms progoms skirti renginiai, per mėnesį organizuojama vidutiniškai 10–11 renginių, t.y. jie vyksta kas trečią dieną. Didžiulio susidomėjimo susilaukė susitikimai su buvusiais „šimkiukais“: Lietuvos ambasadoriumi užsienyje vadinamu saksofonininku Petru Vyšniausku, dainininku Steponu Januška, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistu Šarūnu Juškevičiumi ir kitais.

Smagu buvo dalyvauti ekskursijoje „S.Šimkaus keliais“. Intensyvi koncertinė veikla apėmė ne tik Klaipėdą, Žemaitiją, „šimkiukų“ desantas koncertavo ir LR Seime.

Buvo organizuoti įvairūs semi-narai, konkursai, tarp jų ir tarptautiniai: meistriškumo kursus vedė atlikėjai iš Prancūzijos, vyko tarptautinis konservatorijos 85-mečiui dedikuotas jaunųjų dirigentų konkursas–festivalis.

Ypatingo mokytojų susi-domėjimo sulaukė seminaras „Kompiuteris ir muzika”, kurį vedė mokytojas metodininkas Pranas Mačernis, o šiuolaikinių technologijų panaudojimą grojant smuiku ir birbyne demonstravo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertmeisteris Juozas Staniulis bei konservatorijos pedagogas Vytautas Zelenis.

by admin