Šachmatinis žirgelis

Juoda keturkampė duobė.

Balta galva bekojė

Pro savastį

Į kito kampo galą šoka.

Simetrija mirties keista

Ir gamtos dėsniams prieštaringa.

Ryški ir kruvina spalva

Aplenkia kovos lauką

Juodai baltą, simbolinį.

Ir lemiama akimirka ateina:

Žirgelis baltas

Šešėlinį savo brolį susitinka.

Pražvelgia neregėm akim

Viens kito tuščią mintį,

Ir vėl prašoka pro kelius viens kito…

Į priešingas puses nuskrenda

Kiti, skirtingi trikampių kampai,

Į žvaigždę šešiakampę.

Ir vėl jie,-

Vienas priešais kitą,

Į akląjį žinojimą įžengia.

Raida gyvenimų vidinių,

Į pošaknį jausmų klaidingų,

Išmintį įpynė.

Anapus juodo, balto,

Į asimetriją dalijasi simetrija,

Suskilus šešiakampei.

Žirgelis tik marionetė.

Balta jo prigimtis į šuolį.

Skirtinga esmė juodo.

Mirties simetrija tokia:

Kai forma tobula,

Nepriekaištinga viena kitai,

Telieka negyvybės ženklas,

Kaip lemtingas simbolis gyvybei.

larradanko

by admin