Sepijų rašalas

Šviesi tamsa,
Liūdna žinia,
Tylūs kuždesiai,
Manęs ten nenuves.

It rudenio vėjas,
Nubloškęs šalčiu,
Atgimsiu, sugrįšiu,
kur miega, saugu.

Kodėl gi ne saulė,
Prašys mus šilumos.
Kometos nurytas,
Sušuks iš natos.

Begalybės gale,
Mintis sudraskys,
Kol miegosiu tikrovėj,
Tuštybės grindis.

egisrasiukas

by admin