Skatins kultūrų dialogą

Skatins kultūrų dialogą

Balandžio 6-ąją įsteigtas Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių fondo Lietuvos tinklas. Jo koordinatoriumi bus Lietuvos institutas.

Tinklo veikloje taip pat sutiko dalyvauti Pilietinės visuomenės institutas, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, jaunimo organizacijos, Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Multikultūrinių ryšių centras, taip pat Fondo veiklos sritimi besidomintys aktyvūs žmonės.

Šis Anos Lindh vardo fondas – tai pirmoji bendra Europos Sąjungos dvidešimt penkių valstybių narių ir dešimties Viduržemio jūros regiono valstybių įsteigta ir bendrai finansuojama institucija. Ši partnerystė, skirta kultūrų dialogui bei regionų bendradarbiavimo ekonomikos, socialinėje ir kultūros srityse skatinimui, buvo inicijuota 1995 metais Barselonoje vykusioje viršūnių konferencijoje.

Centrinė Fondo būstinė veiks Aleksandrijoje, Egipte. Pagrindinis Fondo veiklos tikslas – jungti skirtinguose Viduržemio jūros krantuose gyvenančius žmones, organizacijas. Ypatingą dėmesį numatoma skirti žmogiškųjų resursų vystymui, jaunimo veiklai.

Anos Lindh vardo fondas numato savo veiklą kaip trisdešimt penkių tinklų tinklas. Balandžio 18-20 dienomis Aleksandrijoje vykusioje inauguracijos konferencijoje apibrėžtos Fondo bei jo tinklų veiklos programos ir būdai.

“Klaipėdos” inf.

by admin