Sutvarkė unikalias istorines kapinaites

Sutvarkė unikalias istorines kapinaites

Silva Pocytė

Po klaipėdiečio iniciatyva surengtos talkos senosios evangelikų liuteronų kapinės Šyšgiriuose pasikeitė neatpažįstamai. Talkininkai gali didžiuotis padarę gerą darbą Klaipėdos krašto kultūros istorijai, atidavę deramą pagarbą čia šimtmečius gyvenusių žmonių atminimui.

Šyšgiriai – keliasdešimt gyventojų turintis netoli Šyšos upės esantis Kintų seniūnijos (Šilutės rajonas) kaimas, kuriame laukuose esančioje kalvelėje lengvai atpažįstama senųjų evangelikų liuteronų kapinių vieta. Kapinės unikalios jose dar išlikusiais lietais ir kaltais kryžiais, stelomis bei kitų antkapinių paminklų liekanomis. Čia dar galima išskaityti būdingų Klaipėdos kraštui antkapinių įrašų, liudijančių dvikalbę regiono kultūrinę tradiciją, Šyšgiriuose gyvenusių žmonių pavardes. Šios, kaip ir nemaža dalis kitų Klaipėdos krašto senųjų kapinių, pastaraisiais metais stokojo nuolatinės priežiūros, jose atsirado medžių sąvartų, priaugo daug sąžalynų.

Spalio 15-ąją vyko Šyšgirių kapinių tvarkymo talka, kurioje dalyvavo penkių Martyno Mažvydo vardu pavadintų mokyklų, esančių Klaipėdoje, Tauragėje, Nemakščiuose, Kaune ir Vilniuje, mokytojai, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) mokslininkai ir studentai, Kintų seniūnijos darbuotojai. Talką inicijavo Klaipėdos M.Mažvydo pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Dumčius, paruošiamuosius kapinių tvarkymo darbus organizavo ir talkai vadovavo Kintų seniūnas Antanas Kližentis. Prie talkininkų prisijungė ir klaipėdietis dailininkas Romanas Borisovas bei du svečiai iš Kaliningrado – fotografas Vladimiras Charčenko ir dailininkas Viktoras Riabininas.

Daugiau kaip 50 žmonių būrys per kelias valandas sutvarkė kapines, vėliau BRIAI mokslininkai vykdė kapinių fiksavimo darbus. Kapinėse buvo identifikuotos 99 kapavietės arba jų liekanos, visi antkapiniai paminklai buvo apmatuoti ir nufotografuoti. Po darbų visi vykome į Kintus, kur buvo skanaujama žuvienė, o BRIAI istorikai papasakojo mokytojams plačiau apie kapinių fiksavimo darbus ir jų svarbą saugant Klaipėdos krašto konfesinį, kalbinį ir kultūrinį paveldą, kuris atspindi protestantišką krašto praeitį ir įamžina čia šimtmečius gyvenusių žmonių atminimą.

by admin