Už savo svajones

Už savo svajones

Laima Sugintienė

Šiais Deivydo Zvonkaus savajai Alma Mater sukurto himno „Už savo svajones“ žodžiais gruodžio 5-ąją baigėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 85-mečiui skirtų renginių ciklas, dar kartą paliudijęs šios ugdymo įstaigos savitumą, išskirtinumą, pagarbą savo istorijai bei tradicijoms.

Su dedikacija

Šventinių koncertų maratoną dar lapkričio 28-ąją pradėjo S.Šimkaus konservatorijos „liaudininkai“ prof. Jono Švedo (konservatorijos absolvento, ansamblio „Lietuva“ įkūrėjo) gimimo 100-mečiui skirtu koncertu.

Jo programą sudarė vien J.Švedo kūriniai. Renginį pagerbė svečiai: prof. Algirdas Vyžintas, pristatęs savo naują knygą apie „liaudininkų“ patriarchą, bei Lietuvos nusipelnęs artistas, birbynės Stradivarijumi vadinamas Kazimieras Budrys, dar kartą įkvėptai raliavęs birbyne. Finalinę lietuvių liaudies dainą „Šią naktelę“ kartu su visais vakaro dalyviais – Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestro grupe (vadovai Vilija Jaselskienė ir Gintaras Jonaitis), Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansambliu „Subatėlė“ (vadovai Loreta ir Anatolijus Tumanovai), Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos liaudies instrumentų ansambliu (vadovai Vida ir Vytautas Zeleniai) – smagiai traukė ir visa publika.

Pasirodė chorvedžiai

Po „liaudininkų“ gruodžio 3-iąją startavo chorvedžiai, mokytojos Audronės Purlienės iniciatyva surengę absolventų – choro dirigentų koncertą.

Itin susikaupusi publika klausėsi Egidijaus Kavecko įkvėptai vadovaujamo vokalinio ansamblio „Balsai“ (Vilnius) subtilaus ir itin profesionalaus muzikavimo. Jį pakeitė temperamentingasis Tomas Ambrozaitis, su jo vadovaujamu Kretingos kultūros centro kameriniu choru atlikęs sudėtingą, stipraus pasirengimo reikalaujančią (net neįtartum, kad net šeši choristai net natų rašto nepažįsta…) programą. Koncertą užbaigė Jolantos Vertelienės vadovaujamas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus vokalinis ansamblis, kuris, kaip jau įprasta, savo programą paįvairino teatralizuotais elementais.

Surengė konferenciją

Itin intensyvi buvo gruodžio 5-osios dienotvarkė. Tą rytą visa konservatorijos bendruomenė rinkosi susikaupimui ir maldai Kristaus Karaliaus bažnyčioje.

Per pietus vyko konferencija „Nuoseklaus muzikinio ugdymo užtikrinimo problematika Lietuvos švietimo sistemoje“, kurioje muzikinio ugdymo aktualijas nagrinėjo ne tik konservatorijos vadovybė, bet ir didelis prelegentų, Žemaitijos zonos muzikos mokyklų direktorių būrys bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos(LMTA) rektorius prof. Eduardas Gabnys ir Fortepijono bei muzikologijos fakulteto dekanė doc.dr. Vida Imbrasienė, beje, buvusi „šimkiukė“.

Vakare svečiai dalyvavo jubiliejiniame koncerte.

Sušvytėjo absolventai

Jame muzikavo visų S.Šimkaus konservatorijos skyrių pajėgos, buvo pateikta visa žanrinė paletė, – pradedant kameriniais ansambliais ir baigiant visuomet itin palankiai publikos sutinkamu konservatorijos diksilendu (vadovas Jurgis Barakauskas) bei mišriu choru (vad. J.Vertelienė ).

Tačiau koncerto pagrindinis akcentas – absolventų pasirodymas. Publiką pakerėjo itin reto balso – sopranino – savininkas Viktoras Gerasimovas, kuriam akompanavo Marija Stručkova. Italijoje studijuojanti Ernesta Gilytė (klarnetas) savo kūrybinę brandą demonstravo su Carmine Calabrese (fortepijonas). Salėje furorą sukėlė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) solistė Laima Jonutytė (mecosopranas, jai talkino Audronė Juozauskaitė), Karmen įvaizdžiu apžavėjusi vyriškąją publikos dalį. „Šimkinės“ – pučiamųjų kalvės įvaizdį – liudijo trombonininkų kvartetas: Egidijus Miknius ir Marius Balčytis, grojantys Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre, Algirdas Stasiulis (LNOBT) ir Vygantas Šilinskas (Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras).

Apie pagarbą tradicijoms, istorijai bylojo ir vakaro scenarijus, kuria-me neužmirštas nė vienas, įmynęs pėdą „šimkinės“ dirvoje.

Gausus būrys sveikintojų linkėjo sulaukti 100-mečio, muzikantų terminologija tariant, – be nukrypimų ir moduliacijų…

by admin