Vienija kalba ir gimtinė

Vienija kalba ir gimtinė

Rita  Bočiulytė

Į Ventėje surengtą projektą „Migruojantys paukščiai“ liepos pabaigoje susirinkę menininkai iš įvairių Europos šalių Klaipėdos dailės parodų rūmuose pristatė savo būsimus individualius ir bendrus projektus, kuriamą filmą, pasidalino mintimis apie migraciją ir kūrybinėmis idėjomis, išgeneruotomis per savaitę drauge.
Sukviesdama lietuvius menininkus iš visos Europos – Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir kitur, projekto autorė dizainerė Jolanta Rimkutė norėjo nors trumpam į Lietuvą sugrąžinti užsienyje gyvenančius ir kuriančius tautiečius, kurie susitiktų su menininkais tėvynėje, kurtų bendrus planus ir veiktų kartu. „Toks menininkas yra ragavęs kitokios duonos, jo žvilgsnis platesnis, jis turi kuo pasidalinti su kitais. Nebūtina juos grąžinti, bet toleruokime jų pasirinkimą. Svarbu palaikyti ryšį, išsaugoti savas tradicijas, neužmiršti, kad esame lietuviai“, – įsitikinusi projekto vadovė.
Susitikę menininkai pirmiausia prisistatė vieni kitiems. Susipažinę jie gvildeno visiems aktualias temas: „Lietuviškumas – kaip vertybė”, „Žmogiškumas – tolerancija, vertybės”, „Globalizacija, Babelio sindromas ir dialogas”.
Anot J.Rimkutės, šioje stovykloje dauguma žmonių matė vienas kitą pirmąkart ir per savaitę rado bendrą kalbą.
„Labai džiaugiamės, kad toks susitikimas įvyko, jo dėka mes galėjome pabendrauti, kurti su tautiečiais. Tokių projektų Lenkijoje nėra“, – sakė tapytojas Linas Domarackas, jau 17 metų gyvenantis ir kuriantis Varšuvoje.
Prieš išskrisdami į skirtingas puses „Migruojantys paukščiai” klaipėdiečiams pristatė projekto metu padarytas fotografijas ir sukauptos videomedžiagos fragmentus apie jo eigą, dalyvius, jų biografijas, darbus, jau įgyvendintus meno projektus. Filmuotoje medžiagoje taip pat užfiksuoti menininkų interviu, mintys temomis, kurios jiems yra svarbiausios: migracija, namai, žmogiškumas, tolerancija, globalizacija, vertybės ir kt.
Grupėmis dirbę sambūrio dalyviai jo pabaigoje sakė parengę atskirus projektus, kurie artimiausioje ateityje materializuosis fotografijos ir tapybos ekspozicijomis, kinetiniais objektais, performansais ir kt. Per pusmetį menininkai išvystys dar kelis projektus, kurie atsidurs parodose. Apie kiekvieną iš jų bus išleistas atvirlaiškis, apie jų projektus ir darbus kartu informaciją teiks specialiai sukurtas internetinis puslapis.
Klaipėdos dailės parodų rūmuose „Migruojančių paukščių” projekto paroda numatyta 2008 metų vasario 16-ąją – kovo 11 dienomis. Iki tol ketinama sukurti filmą, kuriame bus pateikta bendroji renginio dokumentacija, individualūs dalyvių portretai, jų interesai, idėjos ir darbai. „Galbūt tai bus audiovizualinė instaliacija, aktyvi audiovizualinė erdvė, atspindėsianti mūsų projektą. Bet kokiu atveju, parodoje bus analizuojami migracijos ir identiteto santykiai, migracijos poveikis plačiąja prasme”, – pabrėžė videomenininkas A.Mickevičius.
Organizatoriai džiaugiasi, kad projektas jau dabar pateisino jų ir dalyvių lūkesčius ir tikisi, kad jis tęsis.
„Mes nežinome, kiek menininkų išvažiavo iš Lietuvos, kur jie dabar gyvena ir kuria. Norime, kad jie mus susirastų, sužinotų apie šį sambūrį. Susitikimo vieta gali keistis, bet mus vienija kalba ir gimtinė”, – sakė J.Rimkutė, pristatydama projektą klaipėdiečiams.
„Atskristi ir pabūti kartu – labai svarbi galimybė”, – teigė pirmieji projekto dalyviai.

by admin