Vydūno mokykla: menas mus vienija

Vydūno mokykla: menas mus vienija

Šiemet sukanka 20 metų, kai buvo įkurta Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla. Ši mokymo įstaiga, suteikianti vidurinio išsilavinimo standartus atitinkantį brandos atestatą, išties yra nestandartinė.

Ji atsirado choro dirigento ir pedagogo Arvydo Girdzijausko iniciatyva. Savo mintyse jis daugelį metų matė mokyklos viziją, kurios siekė nenuilstančiu kasdieniu darbu. Šios asmenybės suburto pedagogų kolektyvo ir visos bendruomenės pastangomis Vydūno vidurinė mokykla tapo išskirtine dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl joje puoselėjamų humanistinių vertybinių nuostatų ir kūrybiškos asmenybės ugdymo idėjų, sujungiant bendrąjį lavinimą su menine veikla. Mokykla sėkmingai taiko savitos pedagoginės sistemos elementus, padedančius plėtoti dvasines, intelektines ir fizines mokinio galias, humanistinėmis vertybėmis grindžiamą jo elgesio būdą, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas.

Antra, mokykloje siekiama tenkinti mokinių pažinimo, kūrybinės saviraiškos bei išskirtinių muzikos ir dailės gabumų lavinimo poreikius, formuoti estetinę patirtį. Mokyklos auklėtiniai aktyviai dalyvauja Klaipėdos ir Lietuvos kultūriniame gyvenime, stengiasi, kad mus supantis pasaulis būtų dar gražesnis ir geresnis. Jų prasmingą veiklą motyvuoja Vydūno žodžiai: „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas“.

Klaipėdos žvejų rūmuose vykusiame Vydūno vidurinės mokyklos 20-mečio jubiliejui skirtame renginyje kiekviena pradinukų dailės klasė pirmojo aukšto fojė statė savo svajonių miestus. Vyresniųjų klasių dailininkai demonstravo savo pasiekimus antrojo aukšto fojė.

Na, o pačioje salėje skambėjo muzika, eilės, keitėsi spalvos ir personažai. Daugiau nei tūkstančiui į šventę susirinkusių mokyklos bendruomenės narių ir svečių koncertavo jos meniniai kolektyvai, pradedant nuo pačių jauniausių – 1–2 klasių, 3–4 klasių chorų (vadovė Rūta Girdzijauskienė). Dainavo mokyklos pasididžiavimas – tarptautinio S.Šimkaus chorų konkurso ir kitų konkursų laureatas jaunių (5–8 klasių) choras (vadovas Arvydas Girdzijauskas), choras „Labas“ (vadovė Vaiva Diržinauskytė) ir jau antrąją „Aukso paukštę“ Vydūno mokyklai parskraidinęs konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ nugalėtojas mišrus choras (vadovė Ingrida Bertulienė). Pasirodė net penki vokaliniai ansambliai, trys iš kurių netrukus atstovaus Klaipėdai „Dainų dainelės“ konkurso respublikiniame ture. Išties, chorinis ir ansamblinis dainavimas yra vienos stipriausių šios mokyklos meninio ugdymo sričių, tai rodo ir pasiekimai.

Koncerte dar pasirodė orfo instrumentų ansamblis (vadovas Remigijus Mockus), teatro būrelis (vadovė Laimutė Galkauskienė), šokėjai (vadovė Inesa Aleksienė), buvę vydūniečiai ir svečiai. Visas renginys truko net keturias valandas.

Jubiliejaus proga buvo išleista spalvinga, įvairiapusę mokyklos veiklą atspindinti knyga. Joje daug fotografijų, piešinių ir mokinių minčių. Įsiklausykime į jas – kupinas šviesos, gerumo ir polėkio. Vaikų lūpomis kalba laisva dvasia, byloja tiesa.

Loreta Narvilaitė

dviejų „vydūniečių“ mama

 

Mokinių mintys

Mūsų klasė yra meniška. Menas mus visus vienija. Morta, 6d klasė

Man mokykloje patinka, nes čia yra daug dailės pamokų, per kurias aš piešiu iš vaizduotės. Tomas, 5d klasė

Geriausiai mūsų mokyklą apibūdinantys žodžiai – meilė, menas, pagarba ir šiluma. Džiugas, 11m klasė

Gyvenimas mokykloje – tai nuolat mūsų galvoje besisukančios naujos idėjos, sutinkamos spalvingos asmenybės, pokštai, įsimylėjimai, pykčiai ir dar daug daug kitų įvairiausių potyrių. Rugilė, 8d klasė

Mokykla man – namai, kuriuose jaučiuosi saugi ir laisva. Tai vieta, kur supa draugai, kurie kaip šeima. Į juos visada galiu kreiptis žinodama, kad jie neatsisakys padėti. Ramutė 11m klasė

Savo mokyklai linkiu visada būti meniškai, nesustoti tobulėjimo kelyje ir toliau sugebėti išsiskirti iš kitų mokyklų savo ypatinga dvasia. Julija, 11m klasė

Manau, kad vydūniečiai išsiskiria iš kitų, nes šioje mokykloje suteikiamos ne vien tik žinios, bet ir diegiamos vertybės. Todėl vydūnietis visada išties ranką nelaimės ištiktam, jis nebijos mokytojo, palaikys su juo stiprius ryšius. Mūsų mokykloje gali užaugti tvirtos asmenybės. Vestina,

8d klasė

Savo mokyklai linkiu, kad ji niekada neprarastų savo dvasios, o jos mokiniai visad būtų aktyvūs kurdami ir darydami gražius darbus. Skaistė, 11m klasė

by admin